bijbelBinnen het verband van de HGL functioneren de volgende kringen, c.q. verenigingen voor volwassenen. De data van samenkomst van deze kringen worden jaarlijks op elkaar afgestemd, zodat het mogelijk is meer kringen bij te wonen. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd tijdens het winterseizoen één kring per week te laten samenkomen, maar soms kan  niet worden voorkomen dat twee kringen in dezelfde week of zelfs op eenzelfde avond vergaderen.

 

Vrouwenbijbelkring 'Esther' komt maandelijks samen, in principe op elke derde dinsdag van de maand vanaf 19.45 uur in ’t Lichtschip.

Vrouwen van alle leeftijden zijn van harte welkom. Centraal tijdens de avonden staan de Bijbelstudies. Dit seizoen bespreken we gedeelten uit 'Het leven van Johannes de Doper'. We maken daarbij gebruik van de Bijbelstudies uit het blad 'De Hervormde Vrouw'. Ze zijn geschreven door ds. J.A.C. Olie 

Gegevens van een contactpersoon kunt u opvragen bij de scriba  (zie contact kerkenraad)

 

Mannenvereniging “Eén door het Woord”

De mannenvereniging komt maandelijks bijeen op de derde donderdagavond van de maand vanaf 19.45 uur bij één van de leden aan huis. De mannenvereniging is vanouds interkerkelijk van opzet (vanuit reformatorische kerken), vandaar ook de gekozen naam. Mannen van alle leeftijden zijn hartelijk welkom.

Ik naar de mannenvereniging?  Ik zal er eens over nadenken...

Verder functioneren binnen de gemeente nog een stuk of zes huisbijbelkringen die zoveel mogelijk allemaal hetzelfde bijbelstudiemateriaal gebruiken. Bij de start van een nieuw seizoen wordt een gezamenlijke startavond georgniseerd. Daarop wordt, zo mogelijk, de auteur van het bijbelstudieboekje uitgenodigd. Tijdens het winterseizoen schenkt de eigen predikant in een van de diensten aandacht aan een van de hoofdstukken uit het boekje.
Wanneer u interesse heeft voor een van deze kringen, kunt gegevens van een contactpersoon opvragen bij de scriba  (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda