Mannenvereniging “Eén door het Woord”

De mannenvereniging komt maandelijks bijeen op de derde donderdagavond van de maand vanaf 19.45 uur bij één van de leden aan huis. De mannenvereniging is vanouds interkerkelijk van opzet (vanuit reformatorische kerken), vandaar ook de gekozen naam. Mannen van alle leeftijden zijn hartelijk welkom.

Ik naar de mannenvereniging?  Ik zal er eens over nadenken...

 

Mogen we u daarbij helpen? We vragen u na te denken over de volgende argumenten…

1. Om samen schatgravers te worden!
Waar vult u uw tijd mee? Is het niet zo dat de alledaagse dingen van het leven ons bezig houden? Het Woord van God is echter een akker met een grote Schat! Alleen hij die Jezus Christus kent is echt rijk. Samen graven naar die Schat is vruchtbaar. Ouderen die luisteren naar, en leren van jongeren. Ouderen die openstaan voor vragen en geloofsbelevenissen van jongeren. Waarom zouden jongeren niet van ouderen willen leren. Ouderen hebben iets van de maatschappij en de kerk gezien, hun wijsheid is spreekwoordelijk. Onze tijd geeft eigen problemen in kerk en maatschappij waar je mee kunt worstelen. Het doet goed om met elkaar, ouderen en jongeren, op de mannenvereniging naar elkaar te luisteren.

2. Om te bouwen!
Bouwen gaat steen voor steen. Geestelijk gezien werkt de Heilige Geest ook zo. Hij gebruikt de ene bijbelstudie en de andere bijbelstudie. Hij voegt geestelijke dingen samen. Meewerken aan de bouw van je persoonlijk geloofsleven. Meewerken aan de opbouw van de gemeente. Meewerken aan de opbouw van het Lichaam van Christus. Om te bouwen en gebouwd te worden. Daar wil de HEERE ook de mannenvereniging voor gebruiken.

3. Om een belofte na te komen!
Meewerken aan de opbouw van het Lichaam van Christus! Dat was een belofte bij uw belijdenis. Kennis van Schrijft en Belijdenis ontbreekt zo vaak, terwijl dit nodig is voor het goed functioneren van de gemeente (Spr. 22:6). Denk ook eens aan de doop van uw kind(eren). Hoe vaak klonk er een “jawoord” dat ingevuld moet worden? We kunnen niet onder deze beloften uit. U hebt toch ook een verantwoordelijkheid om bezig te zijn in de dingen van het Koninkrijk van God? Laat de mannenvereniging u daar bij mogen helpen.

Ik naar de mannenvereniging?
Ik ook!

We hebben geprobeerd u te helpen om de stap naar de mannenvereniging te zetten. Het is de moeite waard. U bent van harte welkom.

Graag nodigen we u uit voor de eerstvolgende bijeenkomst van de mannenvereniging “Eén door het Woord” Dit seizoen gebruiken we de bijbelstudies over de brief aan Titus uit de Hervormde Vaan. Wanneer u (nog) geen lid bent en de bijbelstudie vooraf wilt ontvangen, graag contact op nemen met een van de bestuursleden.

Onze avonden beginnen met het zingen van psalmen en het voorgaan in gebed. Daarna wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen, met aansluitend een korte inleiding op de Bijbelstudie.
Na de pauze gaan we de vragen bij de Bijbelstudie bespreken. De avonden worden besloten met het zingen van psalmen en het eindigen met dankgebed.

Gegevens van een contactpersoon kunt u opvragen bij de scriba  (zie contact kerkenraad)

 

Kerkdiensten

Agenda