Live beeld kerkdiensten:


 

----- Er is op dit moment geen live-uitzending.-----


Mededeling betreffende kerkdiensten:

 

Van harte welkom in de beide diensten. Ook is het mogelijk om de diensten online mee te maken (voor meer info, zie onderin dit bericht). Gelukkig is het de laatste maanden steeds meer mogelijk om als gemeente fysiek bij elkaar te komen in de erediensten.

Op de manier waarop we het nu hebben vormgegeven blijven we binnen de door de overheid gegeven richtlijnen. Sinds 27 juni mogen weer allemaal meezingen. En ook het aantal te zingen coupletten per zangmoment is vrijgegeven.

De kerkenraad is dankbaar dat de regelgeving van de coronamaatregelen voor de kerken per 25 september is versoepeld, o.a. is de 1,5 meter maatregel en de inschrijving voor de erediensten vervallen. Het blijft wel verstandig om elkaar de ruimte te geven.

Lees meer...

De Hervormde Gemeente Lelystad maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 20 februari 2008 is het een zelfstandige gemeente, met een Gereformeerde Bondssignatuur. In de diensten staat de uitleg van het Woord van God (de Bijbel) centraal.
De Hervormde Gemeente Lelystad telt bijna 400 leden, die voornamelijk afkomstig zijn uit Lelystad, Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

20181006 LichtschipAA060612aSite

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden in het kerkgebouw ’t Lichtschip.

De aanvangstijd van de ochtenddienst gedurende zomertijd is om 9.30 uur en gedurende de wintertijd om 10.00 uur. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

U bent van harte welkom.

 

De bijbeltekst op deze website is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling
© Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed - Heerenveen

Kerkdiensten

Agenda