Op of rond een verjaardag ontvangt een lid van de Hervormde Gemeente Lelystad een felicitatiegroet. 

Dit wordt verzorgd door:
- mw. M.H. Timmerman-Grobben, Beukenhof 87,  8212 EG Lelystad. Tel. 0320-281285

Kerkdiensten

Agenda