Voor collectebonnen kan gekozen worden uit vellen met de volgende samenstelling:

- Vel met 20 bonnen van € 0,50 à 10 euro
- Vel met 20 bonnen van € 0,75 à 15 euro
- Vel met 20 bonnen van € 1,00 à 20 euro
- Vel met 20 bonnen van € 2,00 à 40 euro
Het is niet mogelijk gedeelten van vellen te bestellen.

Richtlijnen voor bestelling:

- U dient gepast geld over te maken op bankrekeningnummer: NL83 RABO 0134586352 t.n.v. Hervormde gemeente te Lelystad. De collectebonnen worden u dan per post toegezonden.
- Controleer of de tenaamstelling van uw bank- of girorekening overeenkomt met uw familienaam in deze informatiegids! Zo niet, vermeldt dan de familienaam bij de omschrijving. Wanneer u (nog) niet in deze gids staat en voor de eerste keer wilt bestellen, dient u uw volledige adres bij de omschrijving te vermelden. Dit geldt ook voor personen waarvan de familienaam twee keer in de lijst voorkomt (zodat geen verwarring ontstaat waar de bonnen naar toe gestuurd dienen te worden)
- Als omschrijving zet u: aantal vellen x bedrag per vel + aantal postzegels (van 78 cent / NL nr.1) dat u moet betalen voor de verzending. Bijvoorbeeld: u wilt 5 vellen van € 0,50 plus 5 vellen van € 0,75 en u moet daarvoor 2 postzegels betalen, dan wordt de omschrijving: "5 x 10 euro + 5 x 15 euro + 2 postzegels". Postzegels kosten momenteel (2020)  € 0,91/stuk.
- Aantal benodigde postzegels:
Voor 1 t/m 2 vellen --> 1 postzegel
Voor 3 t/m 9 vellen --> 2 postzegels
Voor 10 t/m 20 vellen --> 3 postzegels
Voor 22 t/m 54 vellen --> 4 postzegels

- U moet rekenen met een levertermijn van 1 à 2 weken. Bestel dus tijdig!

Gegevens van de contactpersoon kunnen opgevraagd worden bij de scriba (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda