Samen met de jeugdleiders draagt de Jeugdouderling zorg voor een stimulerende en inspirerende omgeving waarin jongeren kunnen groeien tot volwassen discipelen van Jezus Christus in woord en daad.

De jeugdouderling denkt met de jeugdleiders mee over de uitvoering van het jeugdwerk. De jeugdouderling doet dit in zijn verantwoordelijkheid als kerkenraadslid en brengt vanuit de Jeugdraad het jeugdwerk ter sprake op de vergaderingen van de kerkenraad. De ouderling is bovendien een vertrouwenspersoon met een ambtsgeheim, die nastreeft iemand te zijn met een liefdevol oog en een open oor voor de jeugd.

Kerkdiensten

Agenda