De Jeugdraad bestaat uit een afvaardiging van alle geledingen van het Jeugdwerk, waardoor alle geledingen goed vertegenwoordigd zijn. De Jeugdraad draagt zorg voor de uitvoering van de speerpunten in het jeugdbeleidsplan, geeft de kerkenraad advies, zorgt voor coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk en evalueert projecten en activiteiten.

Kerkdiensten

Agenda