Discover is de jeugdclub van de gemeente voor jongeren in de leeftijdscategorie 15+. De club komt tijdens het winterseizoen een keer per drie weken bij elkaar op zondagavond na de kerkdienst. De bijeenkomsten hebben een verschillend karakter. Er zijn bijeenkomsten waarin een Bijbelstudie gedaan wordt en er zijn vrije avonden. De vrije avonden staan in het teken van ontspanning en het ontwikkelen van vriendschappen, onder andere door het spelen van allerlei groepsspellen. Daarnaast worden er elk jaar diverse activiteiten georganiseerd voor en door de jongeren.
In het voorjaar gaan we met z’n allen een weekend weg.
Heb je zelf nog leuke ideeën? We horen het graag! Tot ziens.

Gegevens van een contactpersoon kunnen opgevraagd worden bij de jeugdouderling (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda