Het jeugdwerk richt zich op de volgende vijf aandachtsgebieden:

• Jongerenactiviteiten

• Jeugdpastoraat

• Toerusting van ouders en jeugd(leiding)

• Jeugd en eredienst • Jeugddiaconaat

Aandachtsgebieden Jeugdwerk

Kerkdiensten

Agenda