“Onze Gemeente komt tot bloei wanneer zij maximaal is toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.”

Dit doen we door:
• De jongeren te zien, met inlevende volwassenen om hen heen
• Gesprekken met hen te hebben in vertrouwen en een goede sfeer
• Een warme en biddende Gemeente te zijn
• Het jeugdwerk aantrekkelijk te maken
• Jeugd en gezin prioriteit te geven
• Hen leren goede naasten te zijn
• Hen verantwoordelijkheden te geven binnen de Gemeente

Het doel van het jeugdwerk is onze jongeren in aanraking te brengen met en te bewaren bij het Evangelie, zodat ze Jezus Christus leren kennen in hun leven als Heiland en Zaligmaker.

Kerkdiensten

Agenda