In deze tijd van toenemende individualisering is het belangrijk om jongeren al vroeg te laten zien wat zij kunnen betekenen voor anderen. Het aanleren van een diaconale houding bij de jeugd is een waarde die van essentieel belang is voor het functioneren als Christen in de Gemeente en in de maatschappij.
De werkgroep komt met ideeƫn om de kinderen en jongeren meer bij de diaconie te betrekken en organiseert en coƶrdineert diaconale projecten i.s.m. de jeugdclubs.

Kerkdiensten

Agenda