De zondagse erediensten zijn het hart van  de ‘kerkelijke’ activiteiten. Hier komt de Gemeente samen, om te luisteren naar Gods Woord en samen te bidden en te zingen.

De werkgroep coördineert bijzondere diensten, draagt zorg voor de kinderbladen en organiseert preekbesprekingen in samenspraak met predikant en catechisatieleiding en komt met ideeën om de kinderen en jeugd meer bij de eredienst te betrekken.

Kerkdiensten

Agenda