Tijdens de catechisatielessen (maandag 19:30-20:15u) wordt er in het kerkgebouw ’t Lichtschip een gebedsbijeenkomst gehouden. Op deze wekelijkse gebedsbijeenkomst bijeenkomst heeft telkens een der deelnemers op basis van vrijwilligheid de leiding. Hij of zij inventariseert de punten waarvoor men voorbede wenst.

Ook ligt er in de hal van de kerk een schrift, waarin ieder kan schrijven waarvoor z.i. voorbede gewenst is. De gebedsbijeenkomst wordt besloten met het zingen van een drietal liederen, waarna ieder weer huiswaarts keert.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de scriba (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda