bijbelhsv12donderdag 24 mei 2018 - Jesaja 43:11-13

Ik, Ik ben de HEERE,
buiten Mij is er geen Heiland.
Ík heb verkondigd en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen,
en er was geen vreemde god onder u.
U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE,
dat Ik God ben.
Ook voor de dag * er was, ben Ik,
en er is niemand die uit Mijn hand kan redden.
Ik zal werken, en wie zal het keren?

De Hervormde Gemeente Lelystad maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 20 februari 2008 is het een zelfstandige gemeente, met een Gereformeerde Bondssignatuur. In de diensten staat de uitleg van het Woord van God (de Bijbel) centraal.
De Hervormde Gemeente Lelystad telt bijna 400 leden, die voornamelijk afkomstig zijn uit Lelystad, Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

Lichtschip 2014maart klein

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden in het kerkgebouw ’t Lichtschip.

De aanvangstijd van de ochtenddienst gedurende zomertijd is om 9.30 uur en gedurende de wintertijd om 10.00 uur. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

U bent van harte welkom.

 

De bijbeltekst op deze website is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling
© Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed - Heerenveen

Kerkdiensten

Agenda