bijbelhsv13woensdag 24 januari 2018 - Jesaja 54:11-14

U, ellendige, door stormweer voortgedrevene, ongetrooste,
zie, Ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit,
Ik zal u grondvesten op saffieren,
uw torens maken van kristal,
uw poorten van robijn,
heel uw omwalling van edelsteen.
Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn,
en de vrede van uw kinderen zal groot zijn.
U zult door gerechtigheid bevestigd worden.
Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn,
en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen.

De Hervormde Gemeente Lelystad maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 20 februari 2008 is het een zelfstandige gemeente, met een Gereformeerde Bondssignatuur. In de diensten staat de uitleg van het Woord van God (de Bijbel) centraal.
De Hervormde Gemeente Lelystad telt bijna 400 leden, die voornamelijk afkomstig zijn uit Lelystad, Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

Lichtschip nov 2017 website

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden in het kerkgebouw ’t Lichtschip.

De aanvangstijd van de ochtenddienst gedurende zomertijd is om 9.30 uur en gedurende de wintertijd om 10.00 uur. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

U bent van harte welkom.

 

De bijbeltekst op deze website is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling
© Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed - Heerenveen

Kerkdiensten

Agenda