bijbelhsv3maandag 25 maart 2019 - 1 Korinthe 13:12-13

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele,
maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben.
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

De kerkdiensten van de HGL worden via de website van Kerkdienstgemist uitgezonden.

U kunt de kerkdiensten zowel rechtstreeks als achteraf beluisteren

Rechtstreeks luisteren;

 

Opgeslagen diensten;

De bijbeltekst op deze website is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling
© Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed - Heerenveen

Kerkdiensten

Agenda