De jeugdouderling wordt ondersteund door een jeugdcommissie. Deze commissie helpt bij het maken van beleid en draagt zorg voor de uitvoering en de continuïteit van het jeugdwerk. Jaarlijks bezoekt de jeugdcommissie de jongeren tussen de 12 en 20 jaar. In de jeugdcommissie zitten:

Contactpersoon is de jeugdouderling (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda