Binnen de kerkenraad is er een jeugdouderling, die een aanspreekpunt wil zijn voor de jongeren. Het voert te ver om in detail allerlei taken te noemen die door de jeugdouderling worden uitgevoerd.

In hoofdlijnen kunnen de volgende taken genoemd worden:

- Ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van beleid aangaande het jeugdwerk;
- Aanspreekpunt zijn voor leidinggevenden en kerkenraad voor het jeugdwerk;
- Aandacht geven aan jongeren en leidinggevende door bezoekwerk en  gesprekken;
- Zoeken naar momenten en mogelijkheden voor toerusting en geloofsopbouw  van leidinggevenden en jongeren;
- Oppakken van knelpunten die (direct) aandacht behoeven en overige onderwerpen aangaande het jeugdwerk;
- Stimuleren en faciliteren van leidinggevenden;
- Aanspreekpunt zijn als voorzitter jeugdcommissie voor clubs/leidinggevenden

De ouderling is bovendien een vertrouwenspersoon met een ambtsgeheim, die nastreeft iemand te zijn met een liefdevol oog en een open oor voor de jeugd.De gesprekken die er tussen jongeren en de vertrouwenspersoon plaatsvinden zijn vertrouwelijk.
De vertrouwenspersoon kan vragen beantwoorden, advies geven, helpen met het vinden van hulp of met doen van aangifte bij de politie / in geval van mishandeling.

De jeugdouderling is:

- G. de Ronde (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda