Op maandagavond, tussen half acht en kwart over acht, wordt aan drie groepen tegelijkertijd catechisatie gegeven in 't Lichtschip :

- Voortgezet onderwijs klas 1-2
- Voortgezet onderwijs klas 3-4
- Jongeren die ouder zijn

Daarnaast is er ook de belijdeniscatechisatie. 
Informatie daarover kunt u opvragen bij de scriba (zie contact kerkenraad)

De bijbeltekst op deze website is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling
© Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed - Heerenveen

Kerkdiensten

Agenda