bijbelhsv3maandag 25 maart 2019 - 1 Korinthe 13:12-13

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele,
maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben.
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

Het kan jaren voorspoedig gaan in ons leven. En dan opeens worden we geconfronteerd met verdriet, tegenslag of andere zaken. 

Mensen hebben dan soms een korte rustperiode nodig. Rust die zij niet meer in hun dagelijkse leefomgeving kunnen vinden. Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg (www.pdcdeherberg.nl) wil dan verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente zijn. Een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. 

Vervoer kan worden geregeld.

Gegevens van de coördinator kunt u opvragen bij de secretaris van de diaconie (zie contact kerkenraad)

De bijbeltekst op deze website is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling
© Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed - Heerenveen

Kerkdiensten

Agenda