bijbelhsv3maandag 25 maart 2019 - 1 Korinthe 13:12-13

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele,
maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben.
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

 

Het kerkgebouw van de Hervormde gemeente Lelystad is:


Het Hervormd kerkcentrum
't Lichtschip
Gondel 19-01
8243 BW Lelystad
tel. (0320) 246900

 

Contactpersoon kostersteam:
Claudia van SchieverzamelplaatsDe beheerscommissie heeft voor 't Lichtschip een ontruimingsplan opgesteld.
U kunt dat hier downloaden.

 

 

 

Het orgel van ’t Lichtschip te Lelystad is oorspronkelijk in 1956 door D.A. Flentrop gebouwd voor de “Opstandingskerk” te Amsterdam. In 1979 werd het orgel overgeplaatst naar het nieuwe kerkcentrum ’t Lichtschip” te Lelystad.

Lees meer over het orgel

 

 

Locatie van ’t Lichtschip:


't Lichtschip weergeven op een grotere kaart

 

 

De bijbeltekst op deze website is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling
© Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed - Heerenveen

Kerkdiensten

Agenda